הגש פנייה מהירה

WEST PHARMA

משרד תכנון: ד.ש. בליי אדריכלות עיצוב תעשייתי בע"מ

צוות תכנון: יעל רפפורט, דבורה בליי

משרד פיקוח: מריו מסצ'יאני

צילום: כפיר זיו

קישורים בנושא: